ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Pory roku jako temat literacki i malarski

Pory roku jako temat literacki i malarski

Pory roku jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienia na przykładzie różnych dzieł. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 1731  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

" Pory roku jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienia na przykładzie różnych dzieł.”Jak wiadomo w stworzeniu dobrej prezentacji maturalnej najistotniejsze jest postawienie właściwej tezy oraz poparcie jej właściwie omówionymi przykładami. W ten sposób realizuje się  główny temat pracy. Zamieszczona tu prezentacja posiada tak skonstruowaną tezę, że może realizować wszystkie tematy zawierające słowa klucze:  „Pory roku”, „Podmiot liryczny”, „Motyw pór roku”, „Wiosna”, „Jesień” np.:Motyw pór roku pełnił także wielorakie funkcje w literaturze.  Jest on także elementem kompozycji utworów, tworzy nastrój, bywa wielokrotnie głównym bohaterem utworu, wyrazicielem uczuć i przeżyć podmiotu lirycznego.Poru roku pełnią w tekstach literackich i dziełach malarskich, rolę głownie symboli.Pory roku Mogą oznaczać różne okresy w życiu człowieka (wiosna - młodość, lato - dojrzałość, jesień - starość, zima - śmierć), różne rodzaje literackie (wiosna - poezja, lato - epika, jesień - dramat), czy też różne pory dnia ( wiosna -poranek, lato- zachód słońca, wieczór pokrywa się z jesienią, a zimowy bezruch ze snem i nocą).Prezentacja powyższego tematu oparta jest o następujące przykłady dzieł literackich:  Różewicz  Tadeusz, Bursztynowy ptaszek w: Poezje, Reymont W. S., Chłopi, Schulz Brunon, Sklepy cynamonowe, Staff Leopold, Deszcz jesienny w: Wiersze, Tuwim Julian, Wiosna w: Poezje wybrane, Wierzyński Kazimierz, Zielono mam w głowie w: Utwory zebrane.  Omówienie każdego dzieła wspiera i realizuje założoną tezę. Odwołania w formie cytatów są zaznaczone w tekście, a źródło wymienione w karcie cytatów. Prezentacja zawiera: temat, tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów.Prezentacja zawiera 1731 wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Zobacz cały