ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Charakterystyka Hioba, Samsona i Salomona.

Charakterystyka Hioba, Samsona i Salomona.

Najstarsze odpisy Biblii pochodzą z X wieku. p.n.e. i są związane ze świątynią w Jerozolimie, ich autor nie jest znany z nazwiska, ponieważ jednak na określenie Boga używał imienia Jahwe , określa się go jako jahwistę. Stary Testament składa się z 21 ksiąg historycznych, 17 proroczych i 7 dydaktycznych. Najstarszą księgą jest pięcioksiąg zawierający księgę Rodzaju "Genesis" księgę Wyjścia , księgę Kapłańską, księgę Liczb, księgę Powtórzonego Prawa. Charakterystyka: Hioba, Samsona i Salomona. Składa się z 580 słów

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Najstarsze odpisy Biblii pochodzą z X wieku. p.n.e. i są związane ze świątynią w Jerozolimie, ich autor nie jest znany z nazwiska, ponieważ jednak na określenie Boga używał imienia Jahwe , określa się go jako jahwistę. Stary Testament składa się z 21 ksiąg historycznych, 17 proroczych i 7 dydaktycznych. Najstarszą księgą jest pięcioksiąg zawierający księgę Rodzaju "Genesis" księgę Wyjścia , księgę Kapłańską, księgę Liczb, księgę Powtórzonego Prawa. Zawartość treściowa pięcioksięgu ujmuje: tworzenie świata i człowieka, opis raju, upadek Adama i Ewy, historie Kaina i Abla, budowę wieży Babel, opis Potopu, dzieje Patriarchów. Najważniejsze walory literackie mają psalmy. Jest to zbiór 150 utworów poetyckich, przypisywanych głównie Królowi Dawidowi. Duże walory literackie ma księga Hioba oraz "Pieśń nad pieśniami" . Nowy testament powstał w I i II wieku po Chrystusie i stanowią go: Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy, i Apokalipsa.

Charakterystyka: Hioba, Samsona i Salomona. Składa się z 580 słów.

Zobacz cały