ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Małżeństwa w literaturze

Małżeństwa w literaturze

Małżeństwa w literaturze. Porównaj sposoby opisu i ich funkcje na przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach literackich. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2392  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

" Małżeństwa w literaturze. Porównaj sposoby opisu i ich funkcje na przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach literackich..”Jak wiadomo w stworzeniu dobrej prezentacji maturalnej najistotniejsze jest postawienie właściwej tezy oraz poparcie jej właściwie omówionymi przykładami. W ten sposób realizuje się  główny temat pracy. Zamieszczona tu prezentacja posiada tak skonstruowaną tezę, że może realizować wszystkie tematy zawierające słowa klucze:  „Motyw małżeństwa”, „Instytucja małżeństwa”, „Związek kobiety i mężczyzny”, „Temat miłości” np.:Od zamierzchłych czasów kobiety i mężczyźni łączyli się w pary począwszy od swobodnego kojarzenia się w stadzie aż do pojawienia się standardów małżeńskich - związku jednego mężczyzny i jednej kobiety.Motyw małżeństwa ma w literaturze wymiar uniwersalny i ponadczasowy.Obecność motywu małżeństwa  wskazuje na wagę tego problemu w  literaturze wszystkich epok.Prezentacja powyższego tematu oparta jest o następujące przykłady dzieł literackich:  Gombrowicz, W. Ferdydurke, Gustaw, Flaubert. Pani Bovary, Krasiński, Zygmunt. Nie-boska komedia, Kundera, Milan. Nieznośna lekkość bytu, Nałkowska, Zofia. Granica, Sinkiewicz, H. Pan Wołodyjowski. Omówienie każdego dzieła wspiera i realizuje założoną tezę. Odwołania w formie cytatów są zaznaczone w tekście, a źródło wymienione w karcie cytatów. Prezentacja zawiera: temat, tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów.Prezentacja zawiera 2392 wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Zobacz cały