ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Kurtyzana, prostytutka, kobieta upadła jako bohaterka literatury światowej

Kurtyzana, prostytutka, kobieta upadła jako bohaterka literatury światowej

Kurtyzana, prostytutka, kobieta upadła jako bohaterka literatury światowej. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.- tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2195  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

"Kurtyzana, prostytutka, kobieta upadła jako bohaterka literatury światowej. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady. ”Jak wiadomo w stworzeniu dobrej prezentacji maturalnej najistotniejsze jest postawienie właściwej tezy oraz poparcie jej właściwie omówionymi przykładami. W ten sposób realizuje się  główny temat pracy. Zamieszczona tu prezentacja posiada tak skonstruowaną tezę, że może realizować wszystkie tematy zawierające słowa klucze:  „Motyw kobiety”, „Flora”, „Wenus”, „Atena”, „Kobieta upadła”, „Maria Magdalena” np.:Każda epoka postrzegała kobietę w odmienny sposób. Wielorakie wizerunki kobiet upadłych. Motyw kobiety upadłej został poruszony wiele razy w każdej epoce.Prezentacja powyższego tematu oparta jest o następujące przykłady dzieł literackich:  Dostojewski, F. Zbrodnia i kara, Flaubert, G. Pani Bovary, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Prus, B. Lalka,  Słowacki, J. Balladyna , Tołstoj, L. Anna Karenina, Zola, E. Nana.  Omówienie każdego dzieła wspiera i realizuje założoną tezę. Odwołania w formie cytatów są zaznaczone w tekście, a źródło wymienione w karcie cytatów. Prezentacja zawiera: temat, tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów.Prezentacja zawiera 2195 wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Zobacz cały