ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Komedia w literaturze - jej podstawowe funkcje i najważniejsze osiągnięcia

Komedia w literaturze - jej podstawowe funkcje i najważniejsze osiągnięcia

Komedia w literaturze - jej podstawowe funkcje i najważniejsze osiągnięcia. Dokonaj analizy, przywołując przykłady z rożnych epok. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 1818  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

" Komedia w literaturze - jej podstawowe funkcje i najważniejsze osiągnięcia. Dokonaj analizy, przywołując przykłady z rożnych epok.”Jak wiadomo w stworzeniu dobrej prezentacji maturalnej najistotniejsze jest postawienie właściwej tezy oraz poparcie jej właściwie omówionymi przykładami. W ten sposób realizuje się  główny temat pracy. Zamieszczona tu prezentacja posiada tak skonstruowaną tezę, że może realizować wszystkie tematy zawierające słowa klucze:  „Komos”, „Aoide”, „Komedia”, „Komedia romantyczna”, „Komedia obyczajowa”, „Tragifarsa”, „Komedia charakterów”np.:Komedia jest to utwór o pogodnej treści, akcji obfitujące w wydarzenia, mającej pomyślne dla bohaterów zakończenie. Komedia jest gatunkiem bardzo popularnym, po który sięgali artyści niemalże w każdej epoce.Komedia nowożytna ukształtowała się w XV XVII wieku według dwóch wzorców: komedia romantyczna z elementami lirycznymi i fantastycznymi oraz komedia klasycyzująca- realistyczna i obyczajowa.Prezentacja powyższego tematu oparta jest o następujące przykłady dzieł literackich:  Babiński, W. i in. Wyprawa plebańska, Fredro, A. Śluby panieńskie, Gogol, M. Rewizor, Molier. Świętoszek, Niemcewicz, J, U. Powrót posła,  Zapolska, G. Moralność pani Dulskiej . Omówienie każdego dzieła wspiera i realizuje założoną tezę. Odwołania w formie cytatów są zaznaczone w tekście, a źródło wymienione w karcie cytatów. Prezentacja zawiera: temat, tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów.Prezentacja zawiera 1818 wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Zobacz cały