ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Wizja końca świata w literaturze i sztuce – wypracowanie maturalne

Wizja końca świata w literaturze i sztuce – wypracowanie maturalne

Wypracowanie stanowi realizację tematyki wizji końca świata w literaturze i sztuce. Artystyczne wizje stanowią nawiązanie do zawartej w Biblii Apokalipsy św. Jana. To ten właśnie motyw stał się natchnieniem dla wielu autorów dzieł. W poniższym wypracowaniu zrealizowano temat w oparciu o: Apokalipsę św. Jana, „Piosenkę o końcu świta” Czesława Miłosza oraz dzieło Albrechta Durera „Czterej jeźdźcy apokalipsy”. Całość dokładnie realizuje tematykę, może również posłużyć jako osobne analizy. Tekst zawiera 535 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Zawarty w Biblii obraz końca świata stał się natchnieniem dla wielu artystów.. Święty Jan w „Apokalipsie” stara się ująć przyszłe losy, grozi, pociesza a także przestrzega ludzkość. Uwidoczniona zostaje walka dobra ze złem, upadek ludzkiego rodu i przywracanie harmonii na świecie. Analiza biblijnej wizji jest bardzo trudna do  pełnego zrozumienia, przepełnia ją bowiem ogromna liczba znaków, symboli i liczb. Nie dziwi więc fakt, że dla wielu późniejszych artystów księga jak i zawarte w niej symbole stały się natchnieniem pozwalającym wyrażać własne wyobrażenie o końcu świata.

W poniższym wypracowaniu dokonano realizacji tematu w oparciu o: Apokalipsę św. Jana, „Piosenkę o końcu świta” Czesława Miłosza oraz dzieło Albrechta Durera „Czterej jeźdźcy apokalipsy”. Tekst może również posłużyć jako analizy poszczególnych dzieł. Całość poparta cytatami zawiera 535 słów.

Zobacz cały