ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Biblia jako dzieło uniwersalne i ponadczasowe – wypracowanie maturalne.

Biblia jako dzieło uniwersalne i ponadczasowe – wypracowanie maturalne.

Wypracowanie dowodzi dlaczego Biblia jest określana mianem dzieła uniwersalnego i ponadczasowego. Tekst odpowiada również na pytanie, Dlaczego człowiek współczesny powinien znać Biblię? Tematyka ta jest poruszana w klasach liceum i technikum, częstokroć stanowiąc ćwiczenia do prac maturalnych. Tekst szczegółowo wyczerpuje temat. Wypracowanie zawiera 401 słów.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Biblia stanowi najważniejsze dzieło dla wszystkich społeczeństw chrześcijańskich i wyznawców judaizmu. To ona bowiem jest świętą księgą, sacrum stanowiącym autorytet religijny zawierający wszelkie prawdy, wyznaczniki i wartości. Należy jednak zaznaczyć, że dzieło to od zawsze stanowiło źródło natchnienia dla wielu osób nie związanych z wiarą czy kulturą chrześcijańską. Najważniejszym jej zaletami, które sprawiają ,że zawsze pozostanie dziełem uniwersalnym i ponadczasowym są zawarte w niej wzorce postaw i zachowań. Nawet ateiści, innowiercy czy osoby prezentujące odmienne naleciałości kulturowe i religijne odnajdą w niej aktualne problemy.

W poniższym wypracowaniu dokładnie omówiono tematykę. Wyjaśniono jakie cechy sprawiają, że Biblia jest dziełem ponadczasowym i uniwersalnym. Udzielono odpowiedzi na pytanie: dlaczego człowiek współczesny powinien znać biblię? Całość zawiera 401 słów.

Zobacz cały