ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Żydzi i ich kultura w literaturze polskiej i obcej.

Żydzi i ich kultura w literaturze polskiej i obcej.

Żydzi i ich kultura w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach. . Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2683 wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

" Żydzi i ich kultura w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach.”

Jak wiadomo w stworzeniu dobrej prezentacji maturalnej najistotniejsze jest postawienie właściwej tezy oraz poparcie jej właściwie omówionymi przykładami. W ten sposób realizuje się  główny temat pracy. Zamieszczona tu prezentacja posiada tak skonstruowaną tezę, że może realizować wszystkie tematy zawierające słowa klucze:  „Żydzi polscy”, „Kultura żydowska”, „Historia żydów”, „Relacje polsko-żydowskie”, „Motyw żyda”, np.:

Społeczność żydowska w Polsce i na stronach literatury.

Różne motywy żydowskie w literaturze.

Utwory literackie traktujące o żydach i przedstawiające żydowskich bohaterów.

Kultura żydowska jako kultura autonomiczna a jednocześnie na styku z kulturą polską.

Prezentacja powyższego tematu oparta jest o następujące przykłady dzieł literackich:  Broniewski, W. Żydom polskim, Konopnicka, M. Mendel Gdański, Konwicki, T. Bohiń, Mickiewicz, A. Pan Tadeusz, Orzeszkowa, E. Meir Ezofowicz, Singer, I, B. Sztukmistrz z Lublina, Słonimski, A. Elegia żydowskich miasteczek. Omówienie każdego dzieła wspiera i realizuje założoną tezę. Odwołania w formie cytatów są zaznaczone w tekście, a źródło wymienione w karcie cytatów. Prezentacja zawiera: temat, tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów.

Prezentacja zawiera 2683 wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Zobacz cały