ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Satyra jako gatunek literacki. Przedstaw ewolucje gatunku na podstawie utworów z różnych epok

Satyra jako gatunek literacki. Przedstaw ewolucje gatunku na podstawie utworów z różnych epok

Satyra jako gatunek literacki. Przedstaw ewolucje gatunku na podstawie utworów z różnych epok. . Omów temat odwołując się do wybranych w tym celu utworów. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 1925 wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

" Satyra jako gatunek literacki. Przedstaw ewolucje gatunku na podstawie utworów z różnych epok. ”

Jak wiadomo w stworzeniu dobrej prezentacji maturalnej najistotniejsze jest postawienie właściwej tezy oraz poparcie jej właściwie omówionymi przykładami. W ten sposób realizuje się  główny temat pracy. Zamieszczona tu prezentacja posiada tak skonstruowaną tezę, że może realizować wszystkie tematy zawierające słowa klucze:  „Satyra”, „Utwór moralizatorski”, „Komedia”, „Utwór satyryczny”np.:

Satyra jako utwór krytyczny, zabawny i umoralniający jednocześnie.

Utwory satyryczne znane są od starożytności z Grecji i Rzymu.

Satyra ważnym narzędziem krytyki społecznej i obyczajowej okresu Oświecenia.

Komediowe, satyryczne utwory starały się ośmieszać i piętnować negatywne cechy ludzkie, obyczaje, cechy charakteru.

Prezentacja powyższego tematu oparta jest o następujące przykłady dzieł literackich:  Krasicki, I. Do króla, Świat zepsuty, Rej, M. Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem., Satyra na leniwych chłopów, Szpata, M. Satyra. Omówienie każdego dzieła wspiera i realizuje założoną tezę. Odwołania w formie cytatów są zaznaczone w tekście, a źródło wymienione w karcie cytatów. Prezentacja zawiera: temat, tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów.

Prezentacja zawiera 1925 wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Zobacz cały