ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Gall Anonim – wzór władcy idealnego w „Kronice polskiej”, wypracowanie

Gall Anonim – wzór władcy idealnego w „Kronice polskiej”, wypracowanie

Wypracowanie stanowi prezentację wzoru idealnego władcy zaprezentowanego przez Galla Anonima w „Kronice polskie”. To jedno z najpopularniejszych dzieł średniowiecznej historiografii, jego analiza pozwala również stwierdzić, że kronika stanowi także przykład średniowiecznej literatury parenetycznej. Zawiera bowiem wzorzec godny naśladowania, władcy i chrześcijanina, którego głównymi cechami jest sprawiedliwość, rycerstwo i niezłomna walka z pogaństwem. Wypracowanie zawiera 452 słowa

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Powstanie Kroniki Galla Anonima datuje się na lata od 1112 do 1116 na dworze samego króla Bolesława Krzywoustego. Autor w jej treści starał się szczegółowo zaprezentować dzieje państwa polskiego, stąd opisany w niej okres dotyczy czasów ujmowanych w legendach jak pradawne dzieje księcia Popiela aż do momentów współczesnych autorowi.

 

Głównym celem autora podczas tworzenia „Kroniki polskiej” było dokładne i wierne odwzorowanie czynów Bolesława Krzywoustego jako wzoru prawdziwego chrześcijanina. Tym samym to jedno z najpopularniejszych dzieł średniowiecznej to przykład historiografii ale i przykład średniowiecznej literatury parenetycznej. Zawiera bowiem wzorzec godny naśladowania, władcy i chrześcijanina, którego głównymi cechami jest sprawiedliwość, rycerstwo i niezłomna walka z pogaństwem.

 

W poniższym wypracowaniu szczegółowo zaprezentowano wzorzec władcy idealnego według Galla Anonima. Podano wszystkie najważniejsze wątki. Całość zawiera 452 słowa.

Zobacz cały