ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Bogurodzica– historia i budowa leksykalna utworu, wypracowanie

Bogurodzica– historia i budowa leksykalna utworu, wypracowanie

Wypracowanie stanowi szczegółową analizę Bogurodzicy, średniowiecznej pieśni religijnej stanowiącej zabytek języka polskiego. Utwór to również wiersz intonacyjno – zdaniowy będący najstarszym przykładem polskiego systemu weryfikacyjnego. Samodzielna analiza pieśni jest wyjątkowo trudna ze względu na szereg występujących w dziele archaizmów, treść natomiast przepełniona jest symbolami, które należy właściwie odczytać. W wypracowaniu omówiono wymowę dzieła jego historię, wyjaśniono i wskazano archaizmy w oparciu o stosowne przykłady. Całość zawiera 442 słowa.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Jednym z najtrudniejszych dzieł omawianych w klasach liceum/ technikum odnośnie epoki średniowiecza jest Bogurodzica. Ta religijna pieśń stanowi zabytek języka polskiego a także wiersz intonacyjno – zdaniowy stanowiąc tym samym najstarszy przykład polskiego systemu weryfikacyjnego. Samodzielna analiza pieśni jest wyjątkowo trudna ze względu na szereg występujących w dziele archaizmów składniowych, leksykalnych i fonetycznych, treść natomiast przepełniona jest symbolami, które należy właściwie odczytać.

 

W wypracowaniu dokładnie omówiono treść pieśni wskazując wszystkie symbole i ich znaczenie. Zaprezentowano historię powstania dzieła ukazano historyczne formy gramatyczne w oparciu o stosowne przykłady. Całość zawiera 442 słowa.

Zobacz cały