ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Bitwa pod Grunwaldem i jej bohaterowie w ujęciu literackim, malarskim lub filmowym

Bitwa pod Grunwaldem i jej bohaterowie w ujęciu literackim, malarskim lub filmowym

Bitwa pod Grunwaldem i jej bohaterowie w ujęciu literackim, malarskim lub filmowym. Omówienie postaci ukazanych w różnych dziełach literackich, malarstwie i filmie. Przedstaw temat na podstawie przytoczonych dzieł sztuki. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2818 wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Zobacz cały

Bitwa pod Grunwaldem i jej bohaterowie w ujęciu literackim, malarskim lub filmowym.

Jak wiadomo w stworzeniu dobrej prezentacji maturalnej najistotniejsze jest postawienie właściwej tezy oraz poparcie jej właściwie omówionymi przykładami. W ten sposób realizuje się  główny temat pracy. Zamieszczona tu prezentacja posiada tak skonstruowaną tezę, że może realizować wszystkie tematy zawierające słowa klucze:  „Bitwa pod Grunwaldem”, „Postacie bitwy”, „Zawisza Czarny”, „Jagiełło”, „Książę Witold”, „Jurand”, „Zbyszko”, Symboliczne postacie historyczne bitwy pod Grunwaldem w poszczególnych dziełach sztuki. Bohaterowie historycznej bitwy i dzieł sztuki osnutych na jej podstawie. Rycerz Zawisza Czarny jako wzór cnót rycerskich w różnych utworach literackich.

Prezentacja powyższego tematu oparta jest o następujące przykłady dzieł literackich:  Długosz, J. Roczniki. Kraków, .Niemcewicz, J, U. Zawisza Czarny, Matejko, J. Bitwa pod Grunwaldem. Obraz, Sienkiewicz, H. Krzyżacy, Ford, A. Krzyżacy. Film. Omówienie każdego dzieła wspiera i realizuje założoną tezę. Odwołania w formie cytatów są zaznaczone w tekście, a źródło wymienione w karcie cytatów. Prezentacja zawiera: temat, tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów.

Prezentacja zawiera 2818 wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Zobacz cały