Sprawdzian ściąga, Filozofia pozytywizmu

Sprawdzian ściąga, Filozofia pozytywizmu

Epokę pozytywizmu ukształtowały pojawiające się w tym okresie nowe nurty filozoficzne. Ich największymi przedstawicielami byli: Augusta Comte, Herberta Spencera, Hipolita Taine i Johna Stuarta Milla. W poniższym wypracowaniu dokładnie omówione są stworzone przez nich koncepcje oraz związane z nimi terminy: ewolucjonizm, determinizm, utylitaryzm. Wypracowanie zawiera 557 słów.

Okres międzywojenny - obraz społeczeństwa polskiego, wypracowanie

Okres międzywojenny - obraz społeczeństwa polskiego, wypracowanie

Wypracowanie zawiera charakterystykę społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym. Całość sporządzona jest na podstawie powieści powstałych w ówczesnych czasach: „Granice” Zofii Nałkowskiej i Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Wypracowanie zawiera 509 słów.

Dwudziestolecie międzywojenne - wypracowanie sprawdzian

Dwudziestolecie międzywojenne - wypracowanie sprawdzian

Wypracowanie omawia wszystkie nowe hasła mające wpływ na kształt i tematykę ówczesnej poezji. Podana zostaje data graniczna a także myśli jej prekursorów. Wskazana i zinterpretowana została twórczość: Słonimskiego, Lechonia,  Tuwima,  Przybosia. Wyróżnione są grupy skandalistów:  futurystów i pikadorczyków. Całość poparta jest cytatami pochodzącymi z utworów tychże poetów. Wypracowanie zawiera 572 słowa.

Sprawdzian – twórczość Ignacego Krasickiego

Sprawdzian – twórczość Ignacego Krasickiego

Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego z zakresu twórczości I. Krasickiego. Kompendium – ściąga zawiera najczęściej pojawiające się zagadnienia na języku polskim (technikum, liceum, gimnazjum).

Ściąga na sprawdzian: utwory Jana Kochanowskiego

Ściąga na sprawdzian: utwory Jana Kochanowskiego

Kompendium sprawdzianowe na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego. Kompendium zawiera kalendarium z życia poety oraz omówienie i interpretację wybranych utworów twórcy renesansowego. Przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego (liceum, technikum, gimnazjum).

Sprawdzian - twórczość Juliusza Słowackiego

Sprawdzian - twórczość Juliusza Słowackiego

Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego z zakresu twórczości J. Słowackiego. Kompendium – ściąga zawiera najczęściej pojawiające się zagadnienia na języku polskim (technikum, liceum, gimnazjum).