Romantyzm w Polce – ramy czasowe, podział - ściąga wypracowanie

Romantyzm w Polce – ramy czasowe, podział - ściąga wypracowanie

Poniższe wypracowanie stanowi omówienie przebiegu romantyzmu w Polsce. Nie tylko filozoficzne założenia ale i wydarzenia historyczne miały wpływ na te sytuację. Ukazano wewnętrzny podział nurtu  i związane z nim wydarzenia historyczne. Omówiono zagadnienia najczęściej poruszane w klasach liceum/ technikum. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 431 słów.

Spór klasyków z romantykami, ściąga wypracowanie

Spór klasyków z romantykami, ściąga wypracowanie

Spór klasyków z romantykami jest jednym z głównych zagadnień omawianych w klasach liceum/ technikum. Początki naradzającego się nowego nurtu zwanego Romantyzmem napotkały wyraźny opór, klasycy bowiem zaciekle bronili dawnych reguł i zasad nadających kształt literaturze i poezji. Wypracowanie ukazuje problematykę zagadnienia. Podano argumenty obydwu grup, wskazano jej przedstawicieli, nazwy przełomowych dzieł literackich oraz daty graniczne określające czas trwania sporu. Całość może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 380 słów.

Sprawdzian – twórczość Bolesława Prusa

Sprawdzian – twórczość Bolesława Prusa

Opracowanie sprawdzianowe na temat życia i twórczości Bolesława Prusa. Kompendium zawiera kalendarium z życia pisarza oraz omówienie i interpretację wybranych utworów twórcy okresu pozytywizmu. Przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego (liceum, technikum, gimnazjum).

Epoka renesansu w Polsce - wypracowanie, sprawdzian

Epoka renesansu w Polsce - wypracowanie, sprawdzian

Poniższy tekst dokładnie omawia epokę renesansu w Polsce. Podane i wyjaśnione zostały wszystkie zmiany społeczno – polityczno – gospodarcze, mające wpływ na rozwój ówczesnych idei. Omówiony jest rozwój szkolnictwa, powstanie akademii czy mecenatu artystycznego. Ukazane są wpływy innowiercze zachodzące na ziemiach polskich w skład wchodzą tu takie zagadnienia jak: kalwinizm, luteranizm, arianizm, zarządzenia Zygmunta Starego, uchwała sejmowa, zgoda Sandomierska czy tematyka tolerancji na konferencji warszawskiej. Wypracowanie zawiera 520 słowa.

Odrodzenie – Renesans, charakterystyka epoki, sprawdzian

Odrodzenie – Renesans, charakterystyka epoki, sprawdzian

Tekst omawia epokę renesansu. Wyjaśnione zostaje znaczenie i pochodzenie nazwy epoki. Całość stanowi charakterystykę najważniejszych wydarzeń społeczno – politycznych mających wpływ na ówczesne zmiany. Wyróżnione są najważniejsze wydarzenia oraz nazwiska osób mających wpływ na rozwój nurtu, podane są zaistniałe zmiany w literaturze. Wypracowanie zawiera 435 słów.

Charakterystyka Pozytywizmu w Europie, wypracowanie sprawdzian

Charakterystyka Pozytywizmu w Europie, wypracowanie sprawdzian

Wypracowanie charakteryzuje epokę pozytywizmu. Omówiona jest postać jej prekursora Augusta Comtea. Ponieważ zachodzące w ówczesnych czasach zmiany miały wpływ również na sztukę i literaturę wyjaśnione są związane z nurtem pojęcia: realizm i naturalizm. Wypracowanie zawiera 482 słowa.