Życie i twórczość Adama Mickiewicza, ściąga sprawdzian

Życie i twórczość Adama Mickiewicza, ściąga sprawdzian

Tekst stanowi szczegółowe omówienie życiorysu i twórczości najwybitniejszego przedstawiciela romantyzmu w Polsce – Adama Mickiewicza. Koleje jego życia związane były z wpływami epoki oraz wydarzeniami historycznymi, dlatego też tak ważnym jest właściwa znajomość życiorysu, to on bowiem kształtował działalność poety. W tekście ukazano i omówiono pięć etapów życia i twórczości Mickiewicza: dzieciństwo, etap wileńsko – kowieński, etap rosyjski, etap drezdeński, Paryż. Całość zawiera najważniejsze szczegóły oraz daty. W poszczególnych okresach wskazano również powstałe utwory. Całość może posłużyć jako wypracowanie, sprawdzian  lub ściąga. Wypracowanie zawiera 669 słów.

Szekspiryzm w literaturze romantycznej, wypracowanie

Szekspiryzm w literaturze romantycznej, wypracowanie

Tekst realizuje obowiązkowe zagadnienie z zakresu liceum/technikum jakim jest: szekspiryzm w literaturze romantycznej. W epoce tej tłumaczono na język ojczysty zagraniczne dzieła realizujące hasła nurtu. Główną postacią na jakiej wzorowali się polscy artyści stał się angielski twórca –Wiliam Szekspir. W literaturze tego okresu odnaleźć można szereg elementów świadczących o „wskrzeszaniu” dzieł tego pisarza. W poniższym wypracowaniu wyjaśniono termin szekspiryzm, wskazano również w jakich dziełach polskich artystów uwidaczniają się wpływy tego nurtu. Całość może stanowić wypracowanie, notatkę, sprawdzian lub ściągę. Wypracowanie zawiera 342 słowa.

Sprawdzian – życie i twórczość Elizy Orzeszkowej, ściąga

Sprawdzian – życie i twórczość Elizy Orzeszkowej, ściąga

Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego z zakresu twórczości E. Orzeszkowej. Kompendium – ściąga zawiera najczęściej pojawiające się zagadnienia na języku polskim (technikum, liceum, gimnazjum).

Sprawdzian – życie i twórczość Marii Konopnickiej, ściąga

Sprawdzian – życie i twórczość Marii Konopnickiej, ściąga

Opracowanie sprawdzianowe na temat życia i twórczości Marii Konopnickiej. Kompendium zawiera kalendarium z życia pisarki oraz omówienie i interpretację wybranych utworów Konopnickiej okresu pozytywizmu. Przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego (liceum, technikum, gimnazjum).

Charakterystyka Romantyzmu - opracowanie wypracowanie

Charakterystyka Romantyzmu - opracowanie wypracowanie

Tekst  zawiera charakterystykę atmosfery i przebiegu epoki romantyzmu. W omówieniu znaczenie i pochodzenie nazwy epoki wskazano, że jest ona wynikiem paradoksu. W dosłownym znaczeniu termin „romanus” oznaczał rzymski.  Wypracowanie ukazuje również filozoficzne założenia nurtu. Całość wyjaśnia takie pojęcia jak: okres burzy i niepokoju, elementy preromantyczne, romanus. Osobno omówiono rozwój epoki w Europie oraz Polsce wskazując tło historyczne oraz daty graniczne. Tekst ukazuje najważniejsze zagadnienia związane z epoką. Całość może stanowić tym samym gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściągę. Wypracowanie zawiera 477 słów.

Romantyzm – pojęcia i hasła epoki, ściąga na sprawdzian

Romantyzm – pojęcia i hasła epoki, ściąga na sprawdzian

Tekst zawiera szczegółowe wyjaśnienia haseł charakterystycznych dla epoki romantyzmu. Ich znajomość stanowi podstawę poprawnego odczytywania sensu dzieł tworzonych w tym okresie. To poprzez nie kształtowano : świadomość ludzką, filozofię, sztukę i literaturę. W tekście wyjaśniono następujące terminy: irracjonalizm, fantastyka, tajemniczość, orientalizm, ludowość, historycyzm, mistycyzm, mesjanizm, indywidualizm romantyczny. Całość może posłużyć jako sprawdzian z wiedzy o epoce lub gotowa ściąga. Wypracowanie zawiera 536 słów.