Literatura plebejska – charakterystyka

Literatura plebejska – charakterystyka

Wypracowanie stanowi szczegółową charakterystykę literatury plebejskiej zwanej również mieszczańską. Należy zauważyć, że literatura plebejska wytworzyła własny typ bohatera, stał się nim Sowizdrzał, to od  jego imienia nurt zwany jest również sowizdrzalskim. Postać ta występowała już w XV wieku, genezę nazwy należy upatrywać w staropolskim słowie „Sownociardło”. W wypracowaniu omówiono wszystkie najważniejsze wątki. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 323 słów.

Poezja sarmacka charakterystyka, sprawdzian wypracowanie.

Poezja sarmacka charakterystyka, sprawdzian wypracowanie.

Wypracowanie zawiera charakterystykę poezji sarmackiej. Należy powiedzieć, że wyznaczała ona własną ideologię uznawaną za najważniejszą i niepodważalną. Poeci sarmaccy z niechęcią odnosili się do zagranicznych wpływów, wyznaczając za główne zadanie tworzenie tradycji i wzoru sarmaty. Głosili, iż jednostką o rodowodzie  szlacheckim powinna przysługiwać bezwzględna wolność łącznie z możliwością skrajnego liberum veto. W wypracowaniu podano wszystkie najważniejsze watki, kontekst historyczny, przedstawicieli nurtu. Tekst zawiera 408 słów.

Barok poezja, charakterystyka - sprawdzian wypracowanie

Barok poezja, charakterystyka - sprawdzian wypracowanie

Wypracowanie stanowi omówienie i charakterystykę poezji barokowej, odgrywała ona ogromną rolę w ówczesnym czasie. W tekście wyróżniono następujące rodzaje poezji: dworską, ziemiańską, metafizyczną, światowych rozkoszy, mieszczańsko – plebejską. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 417 słów.

Barok w Polsce, dominujące nurty literackie, ramy czasowe.

Barok w Polsce,  dominujące nurty literackie, ramy czasowe.

Poniższe wypracowanie stanowi omówienie przebiegu baroku w Polsce. Nie tylko filozoficzne założenia ale i wydarzenia historyczne miały wpływ na ówczesną sytuację. Ukazano wewnętrzny podział nurtu  i związane z nim wydarzenia historyczne. Omówiono główne prądy literackie: dworki i ziemiański inaczej sarmacki. Opracowano  zagadnienia najczęściej poruszane w klasach liceum/ technikum. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 356 słów.

Barok – charakterystyka epoki, wypracowanie sprawdzian

Barok – charakterystyka epoki, wypracowanie sprawdzian

Wypracowanie zawiera omówienie przebiegu epoki barok. Wyjaśniono genezę nazwy, podano ramy czasowe przebiegu nurtu. Zmiana światopoglądu bardzo szybko znalazła swe odbicie w sztuce i literaturze, najlepszym przykładem jest nowy nurt w poezji - marinizm lub inaczej konceptyzm. W poniższym tekście wyjaśniono wszystkie zagadnienia wymagane w klasach liceum/ technikum. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 389 słów.

Oświecenie - Pisarze doby Sejmu Wielkiego, sprawdzian

Oświecenie - Pisarze doby Sejmu Wielkiego, sprawdzian

Wypracowanie zawiera prezentację największych pisarzy doby Sejmu Wielkiego: Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, Franciszka Salezego Jeziorskiego. Autorzy ci swoją działalnością publicystyczną wpływali na świadomość społeczeństwa i walczyli o kształt ojczyzny. W poniższym tekście omówiono najistotniejsze wątki, wymieniono dzieła autorów, wymieniono głoszone przez nich poglądy. Tekst może posłużyć jako ściąga lub sprawdzian. Wypracowanie zawiera 331 słów.