Wyrażenia pochodzące z mitów – rodowód i znaczenie

Wyrażenia pochodzące z  mitów – rodowód i znaczenie

Wypracowanie zawiera wyjaśnienie sensu i pochodzenia zwrotów mitologicznych, które po dziś dzień funkcjonują w języku potocznym. Wyjaśniono następujące hasła: pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, nić Ariadny, stajnie Augiasza, paniczny strach, węzeł gordyjski. W tekście każde hasło zostało opisane z osobna stąd całość może posłuż jako ściąga lub sprawdzian. Wypracowanie zawiera 524 słów.

Okresy epoki starożytnej, wypracowanie

Okresy epoki starożytnej, wypracowanie

Wypracowanie stanowi prezentację periodyzacji epoki starożytnej czyli jej podziału na okresy oraz podokresy. Trwanie starożytności to bowiem okres  ponad 10 wieków, które cechowały się swoistą zmiennością i dynamiką, kultury, dziejów  historycznych i obyczajów, oddzielnie mówi się  o literaturze greckiej i rzymskiej. W wypracowaniu dokładnie omówiono tematykę, wskazano podział literatury greckiej i rzymskiej. Podano wszystkie najważniejsze daty i związane z nimi osoby. Całość zawiera 318 słów.

Antyk- najsłynniejsi filozofowie greccy, wypracowanie

Antyk- najsłynniejsi filozofowie greccy, wypracowanie

Wypracowanie stanowi prezentację najważniejszych filozofów epoki antyku. W tym bowiem okresie rozkwitała filozofia stając się z czasem podstawą myślicieli całej europy. W tekście dokładnie omówiono tematykę, postać: Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Zenona z Kition, Epikura. Poruszono także i omówiono wszystkie hasła związane z tematem  jak: epikureizm, stoicyzm czy jaskinia platońska. Całość może posłużyć jako ściąga lub sprawdzian poszczególne postacie zostały ukazane z osobna. Wypracowanie zawiera 517 słów.

Sens i pochodzenie wyrażeń i zwrotów biblijnych

Sens i pochodzenie wyrażeń i zwrotów biblijnych

Wypracowanie zawiera wyjaśnienie sensu i pochodzenia zwrotów biblijnych, które po dziś dzień funkcjonują w języku potocznym. Wyjaśniono następujące hasła: jabłko Adama, kainowe znamię, żona Lota, zamienić się w słup soli, arka Noego, Sodoma i Gomora, wieża Babel, krzak gorejący, patriarcha, manna z nieba, miska soczewicy. W tekście każde hasło zostało opisane z osobna stąd całość może posłuż jako ściąga lub sprawdzian. Wypracowanie zawiera 557 słów.

Motywy biblijne w literaturze i sztuce – wypracowanie maturalne

Motywy biblijne w literaturze i sztuce – wypracowanie maturalne

Wypracowanie stanowi prezentację i analizę dzieł z literatury i sztuki, które zawierają motywy biblijne. Omówiono Bogurodzice, Lament świętokrzyski, „Krótkość żywota„ Daniela Naborowskiego, „Piosenka o końcu świata” Czesława Miłosza, Jan Kasprowicz  wiersz „Dies irae”, Michała Anioła - "Pieta", Durer "Opłakiwanie śmierci Chrystusa". Całość może stanowić wypracowanie maturalne, poszczególne analizy dzieł a także posłużyć do przygotowania prezentacji maturalnej. Całość zawiera 878 słów.

Gatunki literackie w epoce średniowiecza – ściąga, sprawdzian

Gatunki literackie w epoce średniowiecza – ściąga, sprawdzian

Wypracowanie stanowi prezentację gatunków literackich dominujących w epoce średniowiecza. Dokonano podziału wyróżniając gatunki zapożyczone ze starożytności oraz nowopowstałe. Całość dzięki dokładnemu omówieniu pojęć: żywoty świętych, misteria, moralitet, dramat liturgiczny.  może stanowić gotowy sprawdzian lub ściągę. Wypracowanie zawiera 372 słow.