Charakterystyka epoki Romantyzmu

Charakterystyka epoki  Romantyzmu

Romantyzm przeciwstawiał się przyjętym zasadom na rzecz swobody, fantastyki, nastrojowości, uczuciowości. Kompendium zawiera najczęściej pojawiające się zagadnienia na języku polskim. Powtórz wiadomości i przygotuj się na sprawdzian z Romantyzmu.

Charakterystyka epoki Oświecenia

Charakterystyka epoki Oświecenia

Kompendium – sprawdzian z Oświecenia. Zawiera wybrane zagadnienia omawiane w szkołach średnich. Przygotuj się do sprawdzianu z języka polskiego. Sprawdź swoją wiedzę.

Barok- epoka mistyczna, uduchowiona, szokująca

Barok- epoka mistyczna, uduchowiona, szokująca

Kompendium – sprawdzian zawiera przykładowe tematy, które często pojawiają się na języku polskim. Barok - Epoka uduchowiona, mistyczna, u podłoża filozofii leży poczucie przemijalności życia i kruchości istoty ludzkiej. Zwrot ku Bogu i religii.

Charakterystyka epoki Renesansu

Charakterystyka epoki Renesansu

Przygotuj się do sprawdzianu z epoki odrodzenia. Kompendium –ściąga zawierające najczęstsze zagadnienia pojawiające się na sprawdzianach z języka polskiego z epoki Renesansu. Renesans oznacza odrodzenie się człowieka, a także całej kultury, sztuki i nauki nowożytnej.

Charakterystyka epoki Średniowiecznej

Charakterystyka epoki Średniowiecznej

Średniowiecze to epoka mistycyzmu i teocentryzmu. Usystematyzuj najważniejsze zagadnienia z epoki średniowiecza i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. Ściąga na sprawdzian zawiera zarys najważniejszych zagadnień "wieków średnich".

Antyk, Starożytność - charakterystyka epoki

Antyk, Starożytność - charakterystyka epoki

Starożytna (antyczna) literatura, kultura i historia są fundamentami współczesnej Europy. Kszałt wsółczesnej literatury zawdzięczamy właśnie literaturze antycznej. Kompendium sprawdzianowe zawiera ogólną charakterystykę epoki, jak również wybrane zagadnienia, które mogą pojawiać się na sprawdzianach z języka polskiego.