Ściąga na sprawdzian: utwory Adama Mickiewicza

Ściąga na sprawdzian: utwory Adama Mickiewicza

Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego z zakresu twórczości A. Mickiewicza. Kompendium – ściąga zawiera najczęściej pojawiające się zagadnienia na języku polskim (technikum, liceum).

Literatura: podział, funkcje, gatunki literackie.

Literatura: podział, funkcje, gatunki literackie.

Przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego ze znajomości pojęć literackich, podziału literatury i innych zagadnień z nią związanych. Kompendium sprawdzianowe zawiera szereg zagadnień najczęściej pojawiających się na sprawdzianach z języka polskiego.

Literatura wojny i okupacji - charakterystyka epoki

Literatura wojny i okupacji - charakterystyka epoki

Kompendium sprawdzianowe zawiera zagadnienia często pojawiające się na języku polskim z okresu wojny i okupacji. Powtórz najważniejsze wiadomości z epoki i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego.

Dwudziestolecie międzywojenne w literaturze

Dwudziestolecie międzywojenne w literaturze

Przygotuj się na sprawdzian z epoki Dwudziestolecia międzywojennego. Kompendium – ściąga zawiera najczęściej pojawiające się zagadnienia na języku polskim, w szkole średniej. Powtórz i usystematyzuj swoja wiedzę.

Młoda polska - epoka, prądy, filozofia, literatura

Młoda polska - epoka, prądy, filozofia, literatura

Kompendium sprawdzianowe zawiera zagadnienia często pojawiające się na języku polskim z okresu Młodej Polski. Powtórz najważniejsze wiadomości z epoki i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego.

Pozytywizm - realizm - cechy, idee, filozofia i literatura epoki

Pozytywizm - realizm - cechy, idee, filozofia i literatura epoki

Przygotuj się na sprawdzian z epoki Pozytywizmu. Kompendium – ściąga zawiera najczęściej pojawiające się zagadnienia na języku polskim, w szkole średniej. Powtórz i usystematyzuj swoja wiedzę.