Gall Anonim – wzór władcy idealnego w „Kronice polskiej”, wypracowanie

Gall Anonim – wzór władcy idealnego w „Kronice polskiej”, wypracowanie

Wypracowanie stanowi prezentację wzoru idealnego władcy zaprezentowanego przez Galla Anonima w „Kronice polskie”. To jedno z najpopularniejszych dzieł średniowiecznej historiografii, jego analiza pozwala również stwierdzić, że kronika stanowi także przykład średniowiecznej literatury parenetycznej. Zawiera bowiem wzorzec godny naśladowania, władcy i chrześcijanina, którego głównymi cechami jest sprawiedliwość, rycerstwo i niezłomna walka z pogaństwem. Wypracowanie zawiera 452 słowa

„Kronika polska” Galla Anonima – analiza, wypracowanie

„Kronika polska” Galla Anonima – analiza, wypracowanie

Wypracowanie stanowi analizę i omówienie dzieła Galla Anonima pt: „Kronika polska”. Głównym celem autora podczas tworzenia utworu było dokładne i wierne odwzorowanie dziejów i czynów Bolesława Krzywoustego jako wzoru prawdziwego chrześcijanina. Należy tym samym zaznaczyć, że „Kronika polska” to średniowieczny utwór będący przykładem historiografii ale i literatury parenetycznej zawiera bowiem wzór władcy. W tekście podano wszystkie najważniejsze wątki i daty dotyczące powstanie i zawartości dzieła. Całość zawiera 307 słów.

Historyczne procesy fonetyczne języka polskiego, wypracowanie

Historyczne procesy fonetyczne języka polskiego, wypracowanie

Wypracowanie zawiera dokładne omówienie historycznych procesów fonetycznych języka polskiego, które ukształtowały dzisiejszy język. Znajomość poszczególnych zmian jest także niezbędna do właściwego rozumienia tekstów średniowiecznych. W tekście wytłumaczono na czym polegały poszczególne procesy podano stosowne przykłady. Wyjaśniono następujące zagadnienia: palatelizacja spółgłosek tylnojęzycznych, przegłos polski, zanik jerów, jery twarde, jery miękkie, zanik iloczasu, kształtowanie się akcentu, akcent intencjonalny, akcent paroksytoniczny. Całość może posłużyć jako sprawdzian lub gotowa ściąga. Wypracowanie zawiera 321 słów.

Średniowiecze – relacja Bóg – człowiek, wypracowanie

Średniowiecze – relacja Bóg – człowiek, wypracowanie

Wypracowanie ukazuje relacje Bóg – człowiek w epoce średniowiecza. Cechą charakterystyczną tego okresu był teocentryzm czyli umieszczenie w centrum zainteresowań kultury, literatury, sztuki i filozofii Boga. Istotna rolę odegrał również tomizm. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy są ówczesne dzieła kościelne i świeckie. W poniższym tekście wyjaśniono wszystkie podane powyżej watki. Całość zawiera 361 słów.

Średniowiecze- obyczaje epoki na podstawie ówczesnej literatury

Średniowiecze- obyczaje epoki na podstawie ówczesnej literatury

Wypracowanie stanowi opracowanie dotyczące dzieł literackich prezentujących obyczaje panujące w epoce średniowiecza. Stosowne przykłady z pewnością odnajdziemy w takich dziełach jak Bogurodzica, liryki maryjne czy choćby w „Pieśni o Rolandzie”. Zaświadczają one o niezwykłej relacji Bóg –człowiek, dominacji kościoła, teocentryzmie czy tomizmie. Aby odkryć kształt przeszłości możemy jednak czerpać z dzieł tworzonych w późniejszych okresach. W poniższym wypracowaniu dokładnie omówiono tematykę wskazując dzieła literacki z kanonu lektur oraz z poza niego. Tekst zawiera 310 słów.

Arcydzieła literatury średniowiecznej, wypracowanie

Arcydzieła literatury średniowiecznej, wypracowanie

Każda epoka posiada szereg dzieł literackich jednak jedynie niektóre z nich zyskują miano arcydzieł w przypadku epoki średniowiecza wymienić należy: „Wielki testament” Franciszka Villona, „Dzieje Tristana i Izoldy” oraz „Pieśń o Rolandzie”. Utwory te podejmują tematy uniwersalne i ponadczasowe, które wielokrotnie wykorzystywali artyści późniejszych epok. W tekście zrealizowano tematykę dokonując dokładnej analizy poszczególnych dzieł. Całość może posłużyć jako odrębne analizy. Tekst zawiera 894 słowa.