Postacie biblijne, wypracowanie

Postacie biblijne, wypracowanie

Wypracowanie stanowi omówienie i prezentację sylwetek postaci biblijnych: Mojżesza, Dawida, Salomona, Ewangelistów. Tematyka ta jest poruszana w klasach liceum i technikum podczas realizowania zagadnień powiązanych z analizą i znajomością Biblii. Wypracowanie zawiera 434 słowa.

Biblia - rodowód, czas powstania, podział, znane przekłady

Biblia - rodowód, czas powstania, podział, znane przekłady

Wypracowanie stanowi omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących Biblii. Tematyka ta jest realizowana w klasach liceum i technikum. Szczegółowo wyjaśniono rodowód, czas powstania, podział Starego i Nowego Testamentu, wymieniono najważniejsze przekłady Pisma Świętego. podano pochodzenie nazwy. Całość zawiera 416 słów.

Gatunki literackie w epoce średniowiecza – ściąga, sprawdzian

Gatunki literackie w epoce średniowiecza – ściąga, sprawdzian

Wypracowanie stanowi prezentację gatunków literackich dominujących w epoce średniowiecza. Dokonano podziału wyróżniając gatunki zapożyczone ze starożytności oraz nowopowstałe. Całość dzięki dokładnemu omówieniu pojęć: żywoty świętych, misteria, moralitet, dramat liturgiczny.  może stanowić gotowy sprawdzian lub ściągę. Wypracowanie zawiera 372 słow.

Średniowiecze cechy, opis epoki, wypracowanie

Średniowiecze cechy, opis epoki, wypracowanie

Wypracowanie stanowi charakterystykę epoki średniowiecza. Określono czas jej trwania, podano pochodzenie  oraz znaczenie nazwy, wskazano i omówiono wszystkie terminy niezbędne do jej opisu: uniwersalizm, teocentryzm, anonimowość literatury, dwujęzyczność. Każde hasło zostało omówione z osobna stąd całość może stanowić gotową ściągę lub sprawdzian. Wypracowanie zawiera 507 słów.

Średniowiecze- najważniejsze pojęcia, ściąga, wypracowanie

Średniowiecze- najważniejsze pojęcia, ściąga, wypracowanie

Wypracowanie stanowi prezentację najważniejszych haseł związanych bezpośrednio z epoką średniowiecza. Wyjaśniono następujące terminy: pareneza i literatura parenetyczna, wzorce parenetyczne, chansons de geste czyli pieśni o czynach, danse macabre, hagiografia, historiografia, gotyk, wiersz zdaniowo – rymowy. Całość może służyć jako sprawdzian lub gotowa ściąga. Tekst zawiera 438 słów.

Zabytki języka polskiego – podział i rodzaje, wypracowanie

Zabytki języka polskiego – podział i rodzaje, wypracowanie

Wypracowanie stanowi omówienie tematyki zabytków języka polskiego. Zagadnienie omawiane jest w klasach liceum/ technikum w zakresie epoki średniowiecza z tego bowiem okresu pochodzą pierwsze całościowe teksty pisane w języku polskim. Należy jednak zaznaczyć, że zabytki językowe mają o wiele wcześniejszą historię i dzielą się na poszczególne grupy. W tekście dokładnie wyjaśniono wszystkie watki, podano przykłady. Całość może posłużyć jako sprawdzian lub gotowa ściąga. Tekst zawiera 412 słów.