Wyrażenia pochodzące z mitów – rodowód i znaczenie

Wyrażenia pochodzące z  mitów – rodowód i znaczenie

Wypracowanie zawiera wyjaśnienie sensu i pochodzenia zwrotów mitologicznych, które po dziś dzień funkcjonują w języku potocznym. Wyjaśniono następujące hasła: pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, nić Ariadny, stajnie Augiasza, paniczny strach, węzeł gordyjski. W tekście każde hasło zostało opisane z osobna stąd całość może posłuż jako ściąga lub sprawdzian. Wypracowanie zawiera 524 słów.

Okresy epoki starożytnej, wypracowanie

Okresy epoki starożytnej, wypracowanie

Wypracowanie stanowi prezentację periodyzacji epoki starożytnej czyli jej podziału na okresy oraz podokresy. Trwanie starożytności to bowiem okres  ponad 10 wieków, które cechowały się swoistą zmiennością i dynamiką, kultury, dziejów  historycznych i obyczajów, oddzielnie mówi się  o literaturze greckiej i rzymskiej. W wypracowaniu dokładnie omówiono tematykę, wskazano podział literatury greckiej i rzymskiej. Podano wszystkie najważniejsze daty i związane z nimi osoby. Całość zawiera 318 słów.

Antyk- najsłynniejsi filozofowie greccy, wypracowanie

Antyk- najsłynniejsi filozofowie greccy, wypracowanie

Wypracowanie stanowi prezentację najważniejszych filozofów epoki antyku. W tym bowiem okresie rozkwitała filozofia stając się z czasem podstawą myślicieli całej europy. W tekście dokładnie omówiono tematykę, postać: Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Zenona z Kition, Epikura. Poruszono także i omówiono wszystkie hasła związane z tematem  jak: epikureizm, stoicyzm czy jaskinia platońska. Całość może posłużyć jako ściąga lub sprawdzian poszczególne postacie zostały ukazane z osobna. Wypracowanie zawiera 517 słów.

Antyk - znaczenie i rodowód terminu klasycyzm, wypracowanie

Antyk -  znaczenie i rodowód terminu klasycyzm, wypracowanie

Wypracowanie stanowi prezentację znaczenia i rodowodu terminu klasycyzm. To on bowiem charakteryzuje dorobek antyczny a także określa wszelkie późniejsze nurty stanowiące odwołanie do sztuki starożytnej. W tekście wskazano wszystkie wątki, podano konkretny przykład kontynuacji. Omówiono dominujące w antyku gatunki literackie oraz ich wykorzystanie na przykładzie dzieł renesansowych. Wypracowanie zawiera 562 słowa.

Motyw mesjanizmu w literaturze, wypracowanie

Motyw mesjanizmu w literaturze, wypracowanie

Wypracowanie stanowi prezentację motywu mesjanizmu w literaturze na przykładzie III części Dziadów Adama Mickiewicza. Należy oczywiście zaznaczyć, iż jest to motyw biblijny. To Chrystus bowiem jest pierwotnym przykładem jednostki, której misją jest poświęcenie własnego życia na rzecz wyższych wartości i lepszego jutra ludzkości. W poniższym wypracowaniu szczegółowo omówiono przykład. Całość poparta cytatami zawiera 411 słów.

Sens i pochodzenie wyrażeń i zwrotów biblijnych

Sens i pochodzenie wyrażeń i zwrotów biblijnych

Wypracowanie zawiera wyjaśnienie sensu i pochodzenia zwrotów biblijnych, które po dziś dzień funkcjonują w języku potocznym. Wyjaśniono następujące hasła: jabłko Adama, kainowe znamię, żona Lota, zamienić się w słup soli, arka Noego, Sodoma i Gomora, wieża Babel, krzak gorejący, patriarcha, manna z nieba, miska soczewicy. W tekście każde hasło zostało opisane z osobna stąd całość może posłuż jako ściąga lub sprawdzian. Wypracowanie zawiera 557 słów.