"Cogito ergo sum" - myślę, więc jestem.

"Cogito ergo sum" - myślę, więc jestem.

Kartezjusz to wybitny filozof i matematyk, przyczynił się do powstania geometrii analitycznej, różniczkowej i wielu symboli matematycznych. Myślą przewodnią Kartezjusza jest dualizm, czyli przeświadczenie o tym, że w naszej rzeczywistości istnieją i działają jednocześnie dwie przeciwstawne sobie siły myśl i materia, duch i ciało. Wypracowanie zawiera 227 słów.

Romantyzm - romantyczna koncepcja poezji i poety

Romantyzm - romantyczna koncepcja poezji i poety

Wypracowanie na temat romantycznej koncepcji poezji i poety. Poezja romantyczna miała cechy patriotyczne. Miała nawoływać do walki o wolność ojczyzny, a poeta miał być duchowym przywódcą społeczeństwa. W jaki sposób polscy twórcy romantyczni przedstawiali rolę poety i poezji, jakie były ich zadania? Wypracowanie zawiera 419 wyrazów / 3230 znaków.

Charakterystyka teatru elżbietańskiego i dramatu angielskiego przed Szekspirem

Charakterystyka teatru elżbietańskiego i dramatu angielskiego przed Szekspirem

Wypracowanie na temat dramatu przed Szekspirem i teatru w okresie elżbietańskim. Szekspir zerwał z zasadą trzech jedności: czasu, miejsca, akcji. Utwory Szekspira zawierają wątek główny, jak i wiele wątków pobocznych. Akcja rozgrywa się na przełomie kilku lat. Budowa teatru w okresie elżbietańskim, role aktorów. Wypracowanie zawiera 520 wyrazów / 3919 znaków.

Poezja K. K. Baczyńskiego wpisana w dramatyczne losy wojny

Poezja K. K. Baczyńskiego wpisana w dramatyczne losy wojny

Wypracowanie przedstawia życiorys Baczyńskiego, przybliża tematykę jego twórczości. Baczyński jest reprezentantem pokolenia Kolumbów, czyli młodych ludzi, którym przyszło żyć  i tworzyć w czasie wojny. Wypracowanie zawiera 409 wyrazów / 2841 znaków.

Pozytywizm w Polsce – program, filozofia, cechy

Pozytywizm w Polsce – program, filozofia, cechy

Pozytywizm w Polsce – program, filozofia, cechy. Główne idee programowe to praca u podstaw, praca organiczna, solidaryzm społeczny, emancypacja kobiet, asymilacja Żydów i kult filantropii. Hasła programowe to naturalizm, realizm, utylitaryzm, monizm, organicyzm i inne. Wypracowanie (język polski) zawiera 474 wyrazy / 3640 znaków. Na dole licznik pobrań (wyświetlono).

Bolesław Prus – życiorys, twórczość publicystyczna

Bolesław Prus – życiorys, twórczość publicystyczna

Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) – życiorys, twórczość publicystyczna, początki pracy literackiej, działalnośc felietonistyczna i społeczna. Wypracowanie zawiera 416 wyrazów / 3040 znaków. Na dole licznik pobrań (wyświetlono).