Na celowo dobranych przykładach przedstaw mechanizmy kariery i awansu społecznego

Na celowo dobranych przykładach przedstaw mechanizmy kariery i awansu społecznego

Na celowo dobranych przykładach przedstaw mechanizmy kariery i awansu społecznego ukazane w utworach pisarzy XIX i XX wieku. Omów temat odwołując się  do wybranych utworów. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2735  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Motyw Stabat Mater w literaturze, malarstwie I muzyce średniowiecza oraz innych epok

Motyw Stabat Mater w literaturze, malarstwie I muzyce średniowiecza oraz innych epok

Motyw Stabat Mater w literaturze, malarstwie I muzyce średniowiecza oraz innych epok. Omów temat odwołując się  do wybranych utworów. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2660  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Funkcjonowanie motywu prometejskiego w literaturze

Funkcjonowanie motywu prometejskiego w literaturze

Funkcjonowanie motywu prometejskiego w literaturze- przeanalizuj problem w oparciu o wybrane przykłady. Omów temat odwołując się  do wybranych utworów literackich. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2338  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Motyw domu rodzinnego w literaturze

Motyw domu rodzinnego w literaturze

Motyw domu rodzinnego w literaturze. Przedstaw sposoby jego funkcjonowania dokonując analizy i interpretacji wybranych dzieł. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2765  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Młodzież w poszukiwaniu sensu życia i jego wartości

Młodzież w poszukiwaniu sensu życia i jego wartości

Młodzież w poszukiwaniu sensu życia i jego wartości. Czy zawsze poszukiwania te kończyły się sukcesem ? Zilustruj problem wybranymi przykładami dzieł literackich.- tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2685  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Mity greckie

Mity greckie

Mity greckie - sięgając po źródła i opracowania omów wybrany mit bądź zestaw kilka wersji tego samego mitu. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 1898  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.