Różne ujęcia motywu nauczyciela w literaturze

Różne ujęcia motywu nauczyciela w literaturze

Różne ujęcia motywu nauczyciela w literaturze. Omów na podstawie wybranych przykładów. Omów temat odwołując się  do wybranych utworów literackich. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2061  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Różne funkcje toposu wędrówki

Różne funkcje toposu wędrówki

Różne funkcje toposu wędrówki. Omów na przykładach dzieł literackich. Przedstaw  temat odwołując się  do wybranych utworów. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 1827  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Relacje miedzy dziećmi a rodzicami

Relacje miedzy dziećmi a rodzicami

Relacje miedzy dziećmi a rodzicami. Zaprezentuj różnorodne ujęcie tematu odwołując się do wybranych utworów literackich. Omów temat odwołując się  do wybranych utworów. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2451  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Realizacja i znaczenie motywu snu w literaturze różnych epok

Realizacja i znaczenie motywu snu w literaturze różnych epok

Realizacja i znaczenie motywu snu w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.- tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2190  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi

Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka

Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka

Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej. Omów temat odwołując się  do wybranych utworów literackich. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 3493  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Problem granicy między katem a ofiarą w literaturze powstałej po 1939roku

Problem granicy między katem a ofiarą w literaturze powstałej po 1939roku

Problem granicy między katem a ofiarą w literaturze powstałej po 1939roku. Omów na podstawie analizy wybranych utworów.- tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2838  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.