Udowodnij, że czas i miejsce, w którym żyjemy wpływają na nasz los

Udowodnij, że czas i miejsce, w którym żyjemy wpływają na nasz los

Udowodnij, że czas i miejsce, w którym żyjemy wpływają na nasz los. Dokonaj analizy losów wybranych bohaterów literackich. Omów temat odwołując się  do wybranych utworów. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 3450  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze

Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze

Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze. Omów na wybranym materiale.- tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2663  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Małżeńskie dramaty w utworach literackich

Małżeńskie dramaty w utworach literackich

Małżeńskie dramaty w utworach literackich. Rozwiń temat na wybranych przykładach. Omów temat odwołując się  do wybranych utworów. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 1466  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Szaleńcy w literaturze i sztuce

Szaleńcy w literaturze i sztuce

Szaleńcy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach w literaturze i sztuce. Przedstaw temat odwołując się  do wybranych utworów. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2577  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Starość – zamknięte księgi życia

Starość – zamknięte księgi życia

Starość – zamknięte księgi życia. Analizując przykłady literackie i inne dziedziny sztuki (malarstwo, film ), porównaj różne sposoby kreowania tego motywu.- tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2013  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Sny i fantazje człowieka. Omów ich funkcje w literaturze i filmie

Sny i fantazje człowieka. Omów ich funkcje w literaturze i filmie

Sny i fantazje człowieka. Omów ich funkcje w literaturze i filmie. Zaprezentuj własny wybór przykładów.- tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 2988  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.