Analiza treści, Treny Jana Kochanowskiego

Analiza treści, Treny Jana Kochanowskiego

Wypracowanie zawiera analizę zawartości treściowej Trenów Kochanowskiego. Należy zaznaczyć, że mimo iż najczęściej przywołujemy i omawiamy poszczególne utwory, Treny są dziełem całościowym. Dopiero bowiem gdy kolejno zapoznamy się z ich treścią zrozumiemy, że odpowiadają starożytnemu schematowi – dziewiętnaście utworów układa się w kompletny klasyczny wzór. W poniższym wypracowaniu wyjaśniono wszystkie cechy gatunku jakim jest Tren. Omówiono analizę treściowa dzieł Kochanowskiego, wskazując na wartość, niepowtarzalny charakter i przemianę światopoglądu poety. Całość zawiera 466 słów.

Psałterz Dawidów - Jan Kochanowski, wypracowanie

Psałterz Dawidów -  Jan Kochanowski, wypracowanie

Wypracowanie stanowi omówienie wartości i treści „Psałterzów Dawidowych” Jana Kochanowskiego. Należy zaznaczyć, że poeta dokonał przekładu istniejących już dzieł o jego autorstwie zadecydował jednak wkład własny. To nie dosłowne tłumaczenie ale jedyny w swoim rodzaju utwór w który twórca wlał cały swój kunszt poetycki. Tematyka psalmów została zaprezentowana poprzez pryzmat myśli i odczuć autora stąd nabrały one specyficznego charakteru. W poniższym wypracowaniu dokładnie omówiono i przeanalizowano tematykę i wartość dzieła. Całość zawiera 330 słów.

Obraz wsi w pieśni o sobótce świętojańskiej” Jan Kochanowski

Obraz wsi w pieśni o sobótce świętojańskiej” Jan Kochanowski

Wypracowanie zawiera analizę i omówienie dzieła „Pieśń o sobótce świętojańskiej” autorstwa Jana Kochanowskiego. Utwór ten stanowi cykl pieśni w którym 12 panien tańczących wokół ogniska a każda z nich kolejno opowiada własną niepowtarzalną pieśń. Należy zaznaczyć, że utwór został napisany przy okazji „sobótki” czyli obchodów uroczystości w wigilię św. Jana – 23 czerwca w najkrótszą noc w roku. Autor zawarł w nim to obraz wsi – prawdziwą sielankę przepełnioną wdziękiem, barwnymi obrazami, ludowymi elementami i emocjami. Wypracowanie zawiera 357 słów.

Fraszki Jan Kochanowski – omówienie, wypracowanie

Fraszki Jan Kochanowski – omówienie, wypracowanie

Wypracowanie stanowi analizę i omówienie fraszek autorstwa Jana Kochanowskiego. Fraszka oznaczająca w dosłownym znaczeniu drobiazg lub żart, stanowi krótki wierszowany utwór o zróżnicowanej często humorystycznej treści. Utwory analizowane jako całościowy zbiór oddają filozofię i światopogląd poety. Jak sam Kochanowski stwierdził bowiem to w nich znajduje się zwierciadło jego tajemnic, odczuć i losów mimo, iż są trudne do odgadnięcia. W tekście przywołano: „Do Mikołaja Firleja”, „O doktorze Hiszpanie”, „O kapelanie”, „Na Nabożną” , „O żywicie ludzkim”, „Na dom w Czarnoleskie”. Wyjaśniono również termin fraszka oraz podano jego podział. Całość poparta cytatami zawiera 562 słowa

Kochanowski Jan Pieśni -– analiza tematyki i budowy.

Kochanowski Jan Pieśni -– analiza tematyki i budowy.

Wypracowanie stanowi analizę treści i budowy pieśni Jana Kochanowskiego. Ten wybitny renesansowy poeta wzorował się bezpośrednio na twórczości Horacego, wskazuje na to między innymi próba odnalezienia złotego środka. Poszczególne utwory pozwalają również wyłonić światopogląd poety. który łączył filozofię epikurejczyków z maksymami stoików, wskrzeszając również horacjański motyw exegi monumentum. W poniższym wypracowaniu dokładnie scharakteryzowano pieśni autorstwa Jana Kochanowskiego, wskazano wszystkie najważniejsze wątki, podano konkretne przykłady. Całość poparta cytatami zawiera 386 słów.

Patriotyzm w utworach Kochanowskiego, wypracowanie

Patriotyzm w utworach Kochanowskiego, wypracowanie

Wypracowanie prezentuje utwory Jana Kochanowskiego poruszające problematykę patriotyczną. Poeta zatroskany losami ojczyzny wyrażał swe poglądy, skargi i spostrzeżenia w poszczególnych dziełach. To poprzez nie piętnował niepożądane zachowania obywateli i prezentował wzorce godne naśladowania. W wypracowaniu omówiono : fraszkę „ Na sokalskie mogiły”, Pieśń V „O spustoszeniu Podola”, Pieśń XII, „Odprawę posłów greckich”. Całość poparta jest cytatami tym samym tekst może również posłużyć jako osobne analizy i omówienia poszczególnych utworów, wypracowanie zawiera 508 słów.