Wypracowanie maturalne "Być poetą dawniej i dziś"

Wypracowanie maturalne "Być poetą dawniej i dziś"

Tekst stanowi  wypracowanie/ ćwiczenie maturalne realizujące temat -  Być poetą dawniej i dziś. Przedstawienie postawy artystów wobec własnej twórczości oraz ich opinie na temat znaczenia poezji, dokonano porównując utwory Horacego „Exegi monumentum” I Wisławy Szymborskiej „Wieczór autorski”. Po zapoznaniu się z powyższymi utworami należy bowiem stwierdzić, że postawy poetów zmieniły się na przestrzeni lat. Stosunek do twórczości własnej, jej celu i wartości podlega bowiem silnym wpływom zewnętrznym. Całość zawiera analizy i interpretacje obu utworów poparte cytatami stąd może posłużyć również jako oddzielne prace. Wypracowanie zawiera słów 539.

„O nietrwałej miłości rzeczy świata tego” sonet V Mikołaj Sęp Sarzyński– analiza

„O nietrwałej miłości rzeczy świata tego” sonet V Mikołaj Sęp Sarzyński– analiza

Poniższe wypracowanie zawiera analizę i omówienie sonetu V Mikołaja Sępa Sarzyńskiego pod tytułem  „O nietrwałej miłości rzeczy świata tego” . Utwór łączy w sobie elementy pochodzące z epoki renesansu  i baroku. Tematyka natomiast rozróżnia i ustala dwa odmienne rodzaje tegoż uczucia: miłość trwałą oraz nietrwałą. Pierwsza najwyższa w swej najczystszej formie to miłość której celem jest Bóg druga zaś to zawodne uczucie, które sprawia, że przykładamy nadmierna wagę do doczesnych uciech. W wypracowaniu dokładnie przeanalizowano treść dzieła, wskazano elementy pochodzące z obu epok, całość poparta cytatami zawiera 351 słowa.

‘O wojnie naszej’ sonet IV Mikołaj Sęp Sarzyński– analiza

‘O wojnie naszej’ sonet IV Mikołaj Sęp Sarzyński– analiza

Poniższe wypracowanie zawiera analizę i omówienie sonetu IV Mikołaja Sępa Sarzyńskiego pod tytułem „O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem”. Utwór łączy w sobie elementy pochodzące z epoki renesansu  i baroku. Dwie pierwsze zwrotki zostają poświęcone tematyce walki człowieka z panem ciemności – szatanem. Czytelnik musi zwrócić uwagę na sens i wagę tej bitwy, potyczki człowieka z siłami zła mają na celu obronę najwyższej wartości – życia wiecznego. W wypracowaniu dokładnie przeanalizowano treść dzieła, wskazano elementy pochodzące z obu epok, całość poparta cytatami zawiera 434 słowa.

„Wieczór autorski”- Wisława Szymborska analiza utworu

„Wieczór autorski”- Wisława Szymborska analiza utworu

Wypracowanie stanowi analizę i omówienie wiersza Wisławy Szymborskiej pod tytułem „Wieczór autorski”. Utwór ukazuje stosunek do poezji i twórczości własnej artysty współczesnego żyjącego w dynamicznie zmieniającym się świecie. Jak wskazuje autorka współczesny poeta nie może liczyć na sławę, jego twórczość pozostaje bowiem na uboczu wobec zainteresowań społeczeństw. Ludzkość nie zachwyca się już wysublimowaną sztuką. W wypracowaniu dokonano szczegółowej analizy utworu. Całość poparta odpowiednimi cytatami zawiera 326 słów.

„Żeńcy” Szymon Szymonowic– analiza utworu, wypracowanie

„Żeńcy” Szymon Szymonowic– analiza utworu, wypracowanie

Wypracowanie zawiera analizę i omówienie utworu Szymona Szymonowica. utwór zostaje uznany za antysielankę lub sielankę niekonwencjonalną ponieważ posiada elementy, które zaprzeczają gatunkowi jakim jest sielanka  zaraz obok prawdziwego piękna i harmonii. Scenka ukazana przez autora odzwierciedla ówczesną rzeczywistość. Mamy okazje dowiedzieć się w jaki sposób odbywały się prace w polu, jaki był charakter dozoru oraz jak „motywowano” ludzi do pracy karami cielesnymi. W poniższym wypracowaniu przeanalizowano treść, tematykę, gatunek, budowę. Całość zawiera 388 słów.

Kazania sejmowe - Piotra skargi – analiza, wypracowanie

Kazania sejmowe - Piotra skargi – analiza, wypracowanie

Wypracowanie zawiera omówienie i analizę Kazań sejmowych księdza Piotra Skargi. To dzięki ich wyjątkowej treści zyskał on miano największego kaznodziei Polski. Gdy późniejsze wypadki i zdarzenia historyczne w tym haniebna utrata niepodległości przez  w XIII stała się rzeczywistością , słowa poglądy i uwagi Piotra Skargi wydały się prawdziwym proroctwem, on zaś jasnowidzem, kapłanem, który próbował uprzedzić fakty i zapobiec klęsce. W tekście omówiono twórczość księdza, scharakteryzowano gatunek jakim są kazania, podano kontekst historyczny i najistotniejsze fakty. Całość zawierająca cytaty składa się z 425 słów.