Stanisław Barańczyk „Druga natura”- analiza wiersza

Stanisław Barańczyk „Druga natura”- analiza wiersza

Wypracowanie stanowi analizę i omówienie wiersza „Druga natura” Stanisława Barańczaka. Utwór należy zaliczyć do twórczości emigracyjnej nawołującej do motywów romantycznych. Podmiot liryczny to emigrant wygnaniec w którym budzą się przeróżne uczucia. W tekście wskazano wszystkie najważniejsze wątki, wskazano i wyjaśniono konteksty. Całość poparta cytatami zawiera 327 słów.

Horacy – prezentacja filozofii ukazanej w poezji, wypracowanie

Horacy – prezentacja filozofii ukazanej w poezji, wypracowanie

Wypracowanie stanowi analizę i omówieni filozofii antycznego poety Horacego. Należy stwierdzić, że Horacy był zwolennikiem zarówno nurtu stoicyzmu jak i epikureizmu, które łączył ze sobą uwidaczniając elementy, które wydały się poecie szczególnie cenne. Dla poparcia tego wniosku omówiono wiersz Horacego „O co poeta prosi Apollina”. Całość zawiera 442 słowa.

Lament świętokrzyski - analiza utworu, wypracowanie

Lament świętokrzyski -  analiza utworu, wypracowanie

Wypracowanie stanowi analizę i omówienie średniowiecznego dzieła zatytułowanego Lament świętokrzyski. Utwór zalicza się do liryki lamentacyjnej stanowiącej jeden z zabytków języka polskiego. Tematyka dzieła została zainspirowana słynnym motywem Staber Mater Delorsa – stałej matki boleściwej z Nowego Testamentu. W tekście dokonano analizy i omówienia działa, podano wszystkie najważniejsze wątki. Całość zawiera 312 słów.

„Dzieje Tristana i Izoldy” – analiza utworu, wypracowanie

„Dzieje Tristana i Izoldy” – analiza utworu, wypracowanie

Wypracowanie stanowi analizę i omówienie arcydzieła średniowiecznej literatury a zarazem miłosnego romansu zatytułowanego „Dzieje Tristana i Izoldy” Utwór ukazuje miłość jako uczucie dominujące i niszczące potrafiące przyćmić wszelkie inne wartości. Koleje losów bohaterów ukazują bowiem, że w obliczu niepohamowanej namiętności, żadne przysięgi, prawa i obietnice nie mają racji bytu tym samym piękna miłość potrafi nie tylko tworzyć ale i niszczyć owładniętych nią kochanków i ich otoczenie. Całość zawiera 546 słów.

Bogurodzica– historia i budowa leksykalna utworu, wypracowanie

Bogurodzica– historia i budowa leksykalna utworu, wypracowanie

Wypracowanie stanowi szczegółową analizę Bogurodzicy, średniowiecznej pieśni religijnej stanowiącej zabytek języka polskiego. Utwór to również wiersz intonacyjno – zdaniowy będący najstarszym przykładem polskiego systemu weryfikacyjnego. Samodzielna analiza pieśni jest wyjątkowo trudna ze względu na szereg występujących w dziele archaizmów, treść natomiast przepełniona jest symbolami, które należy właściwie odczytać. W wypracowaniu omówiono wymowę dzieła jego historię, wyjaśniono i wskazano archaizmy w oparciu o stosowne przykłady. Całość zawiera 442 słowa.

„Satyra na leniwych chłopów”- analiza utworu, wypracowanie

„Satyra na leniwych chłopów”- analiza utworu, wypracowanie

Wypracowanie stanowi analizę i omówienie  dzieła „Satyra na leniwych chłopów”. Ten średniowieczny utwór stanowi jeden z zabytków staropolskiej poezji świeckiej, który jako jeden z niewielu zachował się w całości. Analiza treści ukazuje wyraźny konflikt społeczny pomiędzy panem a chłopami przy czym zdaniem kmiecia chłopi to leniwi oszuści wymigujący się od pracy. Całość została poparta stosownymi cytatami. Wypracowanie zawiera 364 słowa.