„Ocalony” Tadeusz Różewicz - analiza wiersza

„Ocalony” Tadeusz Różewicz - analiza wiersza

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację wiersza Tadeusza Różewicza pod tytułem „Ocalony”. Utwór nawiązuje do osobistych doświadczeń poety, którego pokolenie na zawsze zostało naznaczone tragedią II wojny światowej. Różewicz mianem „rzeż” określa wojenne okrucieństwo w którym śmierć staje się planowanym i przemyślanym zabiegiem. W tekście wskazano najważniejsze wątki. Całość poparta cytatami zawiera 312 słów.

„Lament” Tadeusz Różewicz - analiza wiersza

„Lament” Tadeusz Różewicz - analiza wiersza

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację wiersza Tadeusza Różewicza pod tytułem „Lament”. Poeta wskazuje nam kontrast jaki zaistniał w nim samym. Ten bowiem młody jeszcze człowiek, którego fizyczność wskazuje na niewinność i niedojrzałość chowa we wnętrzu tajemnicę. Jest dojrzałym człowiekiem, którego przerosły doświadczenia życiowe. W tekście wskazano najważniejsze wątki. Całość poparta cytatami zawiera 378 słów.

Wisława Szymborska- życie jako teatr – wypracowanie maturalne

Wisława Szymborska- życie jako teatr – wypracowanie maturalne

Wypracowanie stanowi prezentację motywu świata jako teatru zawartego w poezji Wisławy Szymborskiej. Człowiek jawi się jako nie do końca świadomy swej roli aktor, reżyser sztuki pozostaje natomiast nieznany. W wypracowaniu wykorzystano następujące utwory: „Zdumienie”, „Bufo”, „Życie na poczekaniu”. Całość poparta cytatami zawiera 682 słowa.

Wisława Szymborska ” Życie na poczekaniu” analiza wiersza

Wisława Szymborska ” Życie na poczekaniu” analiza wiersza

Wypracowanie zawiera analizę i omówienia wiersza Wisławy Szymborskiej „Życie na poczekaniu”. W swej tematyce porusza on rozważania egzystencjalne na temat sensu bytu. Należy zaznaczyć także że, utwór nawołuje do literackiego motywu „teatrum mundi”. Codzienne życie jawi się jako improwizacja, wymyślanie i podejmowanie decyzji na poczekaniu. Poniższe wypracowanie stanowi gotową interpretację, całość poparta cytatami zawiera 300 słów.

Wisława Szymborska ”Zdumienie” analiza wiersza

Wisława Szymborska ”Zdumienie” analiza wiersza

Wypracowanie zawiera analizę i omówienia wiersza Wisławy Szymborskiej „Zdumienie”. W swej tematyce porusza on rozważania egzystencjalne na temat sensu bytu. Należy zaznaczyć, utwór nawołuje także do rozważań egzystencjalnych Blaisea Pascala oraz literackiego motywu „teatrum mundi”. Poniższe wypracowanie stanowi gotową interpretację, całość poparta cytatami zawiera 307 słów.

Wisława Szymborska ”Buffo” analiza wiersza

Wisława Szymborska ”Buffo” analiza wiersza

Wypracowanie zawiera analizę i omówienia wiersza Wisławy Szymborskiej „Buffo”. Ludzkie istoty zostają porównane do przebranych za komediantów błaznów którzy odrywają swoiste scenki przekonane o własnej wyjątkowości. Niestety okazuje się, że tak naprawdę gra ta jest jedynie powtarzaniem znanych już od wieków gestów, min  czy słów. Należy zaznaczyć że, utwór nawołuje do literackiego motywu „teatrum mundi”. Poniższe wypracowanie stanowi gotową interpretację, całość poparta cytatami zawiera 301 słów.