Konkurs multimedialny z Bajtkiem

Konkurs multimedialny z Bajtkiem

Fundacja Chocimska ogłosiła konkurs na pracę multimedialną wykonywaną z pomocą otwartego oprogramowania BAJTEK.edu.pl . Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. Wyzwanie dla uczestników stanowi świetną okazję do zapoznania się z doskonałym otwartym systemem edukacyjnym jakim jest Bajtek powstały na bazie międzynarodowego systemu pod nazwą Sugar. Sugar został stworzony przez Sugarlabs a następnie został spolszczony przybierając nazwę Bajtek. Konkurs fundacji Chocimskiej to doskonała okazja na wykorzystanie możliwości jakie daje oprogramowanie Bajtek.

Konkurs ekonomiczny „Z klasy do kasy”

Konkurs ekonomiczny „Z klasy do kasy”

Właśnie rozpoczęła się szósta z kolei edycja konkursu wiedzy ekonomicznej „Z klasy do kasy”. Konkurs w nowoczesny sposób przybliża uczniom zasady działania rynku kapitałowego i dysponowania pieniędzmi. Wszystko w konkursie odbywa się za pomocą wirtualnej gry na giełdzie papierów wartościowych. Każdy z uczestników gry otrzymuje wirtualne 100 tys. złotych i musi je zainwestować z jak największym zyskiem.

Konkurs dla szkolnych klubów europejskich

Konkurs dla szkolnych klubów europejskich

Konkurs dla szkolnych klubów europejskich na najbardziej interesujące wydarzenie sportowe promujące Rok Aktywności Osób Starszych oraz Solidarności Międzypokoleniowej został ogłoszony przez Fundację imienia Schumana i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Jest to konkurs, który może się okazać bardzo interesujący i inspirujący do działalności społecznej, promujący sam w sobie ideę solidarności międzypokoleniowej.

Konkurs o indeks wyższej uczelni

Konkurs o indeks wyższej uczelni

Wydział Zarządzania Informacją Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych jest organizatorem konkursu o indeks na ten wydział wyższej szkoły. Konkurs skierowany jest do uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, którzy w bieżącym roku 2012 przystępują do matury oraz wszystkich, którzy mają prawo podjąć studia na wyższej uczelni.

Konkurs recytatorski im J. Harasymowicza

Konkurs recytatorski im J. Harasymowicza

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” z Krakowa jest organizatorem konkursu recytatorskiego opartego na poezji Jerzego Harasymowicza. Do konkursu zaproszeni są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego z województwa Małopolskiego. Młodzieżowy Dom Kultury z ulicy Lotniczej w Krakowie jest organizatorem wielu konkursów i imprez o zasięgu wojewódzkim. Ten konkurs recytatorski jest już VIII z kolei w związku z tym należy się spodziewać znacznego zainteresowania oraz odpowiedniego poziomu.

Festiwal tańca we Wrocławiu

Festiwal tańca we Wrocławiu

Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu zaprasza na Dolnośląski Festiwal Tańca. Obecnie jest to druga edycja tego festiwalu. Prezentacja zespołów tanecznych odbędzie się przy podniesionej kurtynie i przy kolorowym świetle. Festiwal już raz pokazał swoje możliwości w poprzedniej edycji i na pewno stanowi doskonałą możliwość prezentacji uzdolnionych tanecznie dzieci i młodzieży z regionu Dolnego Śląska.