„Klechdy domowe” – podanie o Popielu, wypracowanie

„Klechdy domowe” – podanie o Popielu, wypracowanie

Wypracowanie dotyczy podania o Popielu i stanowi streszczenie tej opowieści. Popiel był potomkiem Lecha. Władał on w grodzie zwanym Kruszwicą. Jego władzy podlegali inni kniaziowie, z którymi jednak nie chciał dzielić władzy. Za namową żony, Niemki, nie organizował wieców, nie radził się poddanych, jak to od dawna było w zwyczaju, co nie podobało się innym kniaziom. Buntowali się oni przeciwko takim rządom, przeciwko bezwzględności i niesprawiedliwości Popiela. Ten zaś, w obawie przed buntem i utratą władzy postanowił pozbyć się krewniaków. Wypracowanie zawiera 309 wyrazów.

„Klechdy domowe” - podanie o Lechu, wypracowanie

„Klechdy domowe”  - podanie o Lechu, wypracowanie

Podanie o Lechu według Cecylii Niewiadomskiej opowiada o założycielu plemienia Polan, tytułowym Lechu. Miał on dwóch braci: Czecha i Rusa. Trzej bracia wędrowali po dalekich krainach, by znaleźć dla siebie idealne miejsca na założenie własnych grodów. Przemierzali puszcze, wspaniałe, zielone doliny, aż natknęli się na niezwykle piękne i urodzajne miejsce nad rzeką Wartą. To właśnie na tej ziemi postanowił osiąść Lech. Docenił on płodność ziemi, dostatek zwierzyny i ryb. Miał pewność, że na tej ziemi będzie mu się dobrze żyć. Wypracowanie zawiera 263 wyrazy.

Legenda „O latarni morskiej” F. Fenikowski, wypracowanie

Legenda „O latarni morskiej” F. Fenikowski, wypracowanie

Legenda „O latarni morskiej” według F. Fenikowskiego opowiada o pewnym szwedzkim kupcu, który stracił niemal całą swoją rodzinę z powodu zarazy, jaka kiedyś w jego mieście panowała. Została mu tylko jedyna córka, Krista, którą od tego czasu zabierał ze sobą w morze. Uważał bowiem, że przynosi mu ona szczęście, i to dzięki niej mu się tak dobrze wiedzie. Obdarowywał ją klejnotami i pięknymi strojami, a ona w zamian umiała mu czas swoim śpiewem. Miała ona piękny głos, w jej śpiew wsłuchiwali się marynarze, a także mewy. Jej pieśni każdego chwytały za serce. Wypracowanie zawiera 417 wyrazów.

Legenda „O trębaczu z wieży mariackiej” Z. Chmurowa, streszczenie

Legenda „O trębaczu z wieży mariackiej” Z. Chmurowa, streszczenie

Poniższa praca stanowi streszczenie legendy  „O trębaczu z wieży mariackiej”, będącej lekturą w szkole podstawowej. Historia opowiada o pewnym niezwykle dzielnym i niezłomnym trębaczu krakowskim, który swoją nieustającą grą na trąbce ostrzegał mieszkańców Krakowa przed najazdem wrogich Tatarów. Wypracowanie zawiera 300 wyrazów.

Streszczenie legendy o „Twardowskim”, K. W. Wójcicki

Streszczenie legendy o „Twardowskim”, K. W. Wójcicki

„Twardowski” autorstwa K. W. Wójcickiego to niezwykła opowieść o magii, czarach i diabelskich sztuczkach, w które zaplątał się tytułowy bohater. Jest to podanie o dobrym szlachcicu, człowieku uczonym i mądrym, który pragnął używać magii i czarów nie tylko dla własnych korzyści, ale także dla czynienia dobra. Wiedział on jednak, że bez pomocy sił nadprzyrodzonych niewiele jest w stanie sam zdziałać dlatego też Twardowski zwrócił się o pomoc do samego diabła. Wypracowanie zawiera 553 wyrazy.

Streszczenie „Baśni o pierwszym skowronku”, wypracowanie

Streszczenie „Baśni o pierwszym skowronku”, wypracowanie

Poniższa praca stanowi streszczenie „Baśni o pierwszym skowronku” Z. Chmurowej, przerabianej w szkole podstawowej. Z pewnością pamiętasz historię chłopa Jędrzeja, który poprosił pewną bogatą panią o wsparcie i przekazanie mu niewielkiej ilości ziarna na siew. Był to chłop biedny, ale pracowity i dobry. Spotkało go jednak wielkie nieszczęście, bo w trakcie burzy spłonęła mu stodoła z zapasem ziarna. Wszystko zniszczało i biedny Jędrzej nie mógł obsiać ziemi. Wypracowanie zawiera 320 wyrazów.